Web Analytics

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder staan de door Today Training gebruikte voorwaarden en verklaringen. Lees ze even rustig door voordat je deelneemt aan de training en/of yin yoga. Het is begrijpelijke taal, maar mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het dan alsjeblieft weten.

Voorwaarden en begrippen

 Algemene voorwaarden Today Training

Begrippen en toepasselijkheid:

Algemene voorwaarden: deze door Today Training gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Today Training, todaytraining.nl.

OGT: Outdoor Group Training, de sportlessen de buiten worden gegeven in het Schiebroekse Park door Today Training.

Yin Yoga: De yin-yoga lessen die worden gegeven door Today Training aan het Minervaplein 2 bij Aktief Fysiotherapie te Rotterdam.

Personal Training/Personal Yin Yoga: Een 1 op 1 les die wordt gegeven door Today Training, bij Dirk Swarteveldplein 10 te Rotterdam.

Small Group Training: een in overleg geplande tijd 1 of tweemaal per week, waarin op verzoek een OGT-training wordt gegeven aan maximaal vier en minimaal drie klanten.

Klant: degene die een door Today Training georganiseerde les volgt c.q. wenst te volgen bij Today Training

Trainer: degene die een georganiseerde les verzorgd bij en door Today Training.

Today Training: is gevestigd te Rotterdam aan Dirk Swarteveldplein 10 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62434640.

Strippenkaart: een bedrag zoals vermeldt in de algemene voorwaarden waarvoor een deelnemer een aantal lessen binnen de geldigheidsduur een les kan volgen bij Today Training

Losse les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Today Training, anders dan op basis van een les van een strippenkaart.

Proefles: een bij Today Training te geven of gegeven gratis allereerste training/yin yogales

Les: een bij Today Training te geven of gegeven personal- OGT training/yin yogales

Eerste les: de les na de gratis proefles, of de les na het verbruik van de strippenkaart.

Aanmeldingsapp: de whats’sapp groep voor yin-yoga of OGT waarop kan worden aangemeld voor de desbetreffende lesdag.

Toepasselijkheid: De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle proeflessen, losse lessen, personal trainingen, OGT-trainingen, Small Group Trainingen en yin-yogalessen bij Today Training. Door deelname aan een les verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Today Training kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Today Training zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf in de aanmeldingsapps doorgeven.

Outdoor Group Training

Geldigheid strippenkaarten

Strippenkaart OGT is persoonsgebonden en onbeperkt geldig en kan worden ingezet op de dinsdagavond 19 uur, donderdagavond 19.45 uur en zaterdagochtend om 10.30 uur en 11.30 uur. Mocht de les niet doorgaan vanwege het weer of andere omstandigheden of de tijden veranderen, dan laat de trainer dit via whats’app uiterlijk een uur voor aanvang van de les weten.

Aanmelding en beschikbaarheid lessen

Per OGT zijn er maximaal 15 plaatsen beschikbaar voor klanten van Today Training (en vijf plaatsen voor deelnemers van one-fit). Aanmelden kan via de aanmeldingsapp in whats-app. Voor de les van dinsdagavond om 19 uur en donderdagavond om 19.45 uur kan er aangemeld worden vanaf 9.00 uur in de ochtend van de lesdag. Voor de les van zaterdagochtend om 10.30 uur en 11.30 uur vanaf vrijdag 18.00 uur. Een eerdere aanmelding is niet geldig.

Een afmelding gaat van je strippenkaart af, tenzij je zelf weet te regelen dat iemand jouw plekje wil innemen als de beschikbare plaatsen vol waren.

Betaling

Een proefles OGT is altijd gratis. Daarna wordt er een strippenkaart aangeschaft van €20 voor 4 lessen of €40 voor 8 lessen of een losse les van€7 . Het bedrag hiervan moet worden overgemaakt voordat de eerste les (van de nieuwe strippenkaart) wordt gebruikt. Als de strippenkaart op is, wordt er een persoonlijk whats-app bericht verstuurd, zodat er een nieuwe strippenkaart kan worden overgemaakt.

Bij aanmelding via de whats’app gaat er een les van de strippenkaart af (dus ook als je niet komt, of tenzij je iemand voor je in je plaats laat komen).

De strippenkaart of losse les wordt voor aanvang van de eerste les overgemaakt op NL75ASNB0706840267 ten name van T Bakkes, onder vermelding van voornaam, naam en product.

Materiaal

Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van matjes en verschillende soorten trainingsmateriaal. Er is altijd voor iedereen een matje beschikbaar, die niet altijd helemaal schoon zijn i.v.m. buitengebruik. Als je een schone mat wilt, kun je er zelf eentje meenemen of een handdoek om erover heen te leggen.

Locatie

We verzamelen aan de Berberisweg te Rotterdam bij aanvang begin tijdstip van de les, bij de ingang van het Schiebroekse Park bij de hoge ronde flat.

Yin Yoga

Geldigheid strippenkaarten

Strippenkaart yin yoga is persoonsgebonden, 10 lessen yin yoga voor €75 is 12 weken (drie maanden) geldig. Strippenkaart van 6 lessen yin yoga voor €54 is 8 weken (twee maanden) geldig. Een losse les kost €10. De strippenkaart kan worden ingezet op de woensdagochtend om 9.30 uur, de donderdagavond om 21.00 uur en de zaterdag om 9.15 uur. Mocht de les niet doorgaan of de tijden veranderen, dan laat de trainer dit via whats’app uiterlijk een uur voor aanvang van de les weten.

Bij vakantie of geen beschikbaarheid lessen, schuift de geldigheid op.

Een afmelding gaat van je strippenkaart af, tenzij je zelf weet te regelen dat iemand jouw plekje wil innemen als de beschikbare plaatsen vol waren.

Materiaal

Een yoga-mat is tijdens de proefles te leen, daarna voor eigen aanschaf. Blokken en kussens zijn altijd beschikbaar. Een eigen dekentje meenemen is prettig voor tijdens de eindontspanning.

Betaling Yin Yoga

Een proefles voor Yin yoga is altijd gratis. Daarna wordt er een strippenkaart aangeschaft of een losse les. Het bedrag hiervan moet worden overgemaakt voordat de eerste les (van de nieuwe strippenkaart) wordt gebruikt. Als de strippenkaart op is, wordt er een persoonlijk whats-app bericht verstuurd, zodat er een nieuwe strippenkaart kan worden overgemaakt op NL75ASNB0706840267 ten name van T Bakkes, onder vermelding van voornaam, naam en product.

Bij aanmelding via de whats’app gaat er een les van de strippenkaart af (dus ook als je niet komt, of tenzij je iemand voor je in je plaats laat komen ).

Aanmelding en beschikbaarheid lessen

Per yin-yogales zijn er maximaal 15 plaatsen beschikbaar voor klanten van Today Training (en 5 plaatsen voor deelnemers van one-fit). Aanmelden kan via de aanmeldingsapp in whats-app. Voor de les van donderdagavond om 21.00 uur kan er aangemeld worden vanaf 9.00 uur in de ochtend. Voor de les van woensdagochtend 9.30 uur kan er aangemeld worden vanaf dinsdagavond 18.00 uur. Voor de les van zaterdagochtend om 9.15 uur vanaf vrijdag 18.00 uur. Een eerdere aanmelding is niet geldig.

Locatie

De yin-yoga lessen worden gegeven bij Aktief Fysiotherpie in het Medisch Centrum Hillegersberg (Minervaplein 2, te Rotterdam)

Personal Training

Een intake bij personal training is altijd vrijblijvend en gratis. Daarna wordt er in overleg met klant lessen ingepland, waarvan de klant maandelijks achteraf een factuur krijgt toegestuurd. Deze kan worden overgemaakt binnen twee weken op NL75ASNB0706840267 ten name van T Bakkes, onder vermelding van, naam, voornaam en het factuurnummer.

Een personal training kan 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet zonder dat er kosten worden gerekend, daarna zal de les op de factuur komen te staan.

Small Group Training

Small Group Training is voor klanten die in een kleine groep willen trainen en daarbij zelf een groep samenstellen van minimaal 3, maximaal 4 mensen.

Een proefles bij Small Group Training is gratis, tenzij klant al eerder heeft deelgenomen aan een OGT of personal training. In overleg wordt er met de klanten lessen ingepland (minimaal 1 les per week en minimaal 3 deelnemers, maximaal 4), waarvan de klanten een strippenkaart aanschaffen van €15 per les. Voor de eerste les wordt de strippenkaart overgemaakt van €60 op NL75ASNB0706840267 ten name van T Bakkes, onder vermelding van, naam, voornaam , die 5 weken geldig is.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid lessen Today Training

Today Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan, bij, of verzorgd door, Today Training.

Today Training werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les, of verzorgd door, Today Training, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Today Training adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, en geef aan welke advies je van een arts of fysio hebt gekregen.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Vind je een oefening of een les te zwaar of te makkelijk, geeft dit dan aan, zodat de trainer rekening met je kan houden.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Kies bij de OGT voor een rustige opbouw (dus ren korter, minder herhalingen en geen of weinig gewicht als je net begint. Voer niet direct de moeilijkste variant van een oefening uit als je net begint. Kies voor de yin-yoga ervoor om minder lang in een houding te blijven als je net begint en kies de makkelijkere variant.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn, vraag de docent om een alternatief.
  • Stel alsjeblieft vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. De trainer legt het graag uit !

Vragen, klachten en toepasselijk recht

Bij vragen of klachten, neem dan alsjeblieft contact op met Today Training via de website, via info@todaytraining.nl of via 06-16786521.

Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een strippenkaart of les dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Today Training zullen in eerste instantie bij voorkeur samen met klant en trainer worden besproken en opgelost.

Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen dan kan er bij een erkende mediator het geschil worden voorgelegd/beslecht of bij de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken
TodayTraining gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy verklaring

TodayTraining, gevestigd aan het Dirk Swarteveldplein 10, 3053 KN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.todaytraining.nl
0616786521
info@todaytraining.nl

Functionaris Gegevensbescherming
T Bakkes is de Functionaris Gegevensbescherming van TodayTraining Zij is te bereiken via info@todaytraining.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TodayTraining verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TodayTraining slaat naam, telefoonnummer, Email adres op van onze klanten. Deze gegevens worden op opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettellijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@todaytraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
TodayTraining verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
TodayTraining neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TodayTraining) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TodayTraining bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
TodayTraining verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TodayTraining en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@TodayTraining.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TodayTraining wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TodayTraining neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@todaytraining.nl

Klant ervaring

5
5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 39 ervaringen)
Uitstekend100%
Zeer goed0%
Goed0%
Matig0%
Slecht0%

 

Volg Today Training op Facebook!

Contact

Neem hieronder contact op en/of meld je aan voor een gratis eerste proefles voor de groeptraining of yoga!

Heb je al een proefles gehad klik dan op Mijn TodayTraining om je aan te melden als lid en een digitale strippenkaart te kopen!

5
5,0 rating
5 van de 5 sterren (gebaseerd op 39 ervaringen)
Uitstekend100%
Zeer goed0%
Goed0%
Matig0%
Slecht0%

Pin It on Pinterest

Vind je Today Training leuk?

Deel het dan met je vrienden